Co zrobić, gdy szpital żąda pieniędzy za czuwanie rodzica przy dziecku?

Szpital. Czy u kogokolwiek to słowo wywołuje pozytywne skojarzenia? Dziecko w szpitalu jeszcze bardziej, niż zwykle potrzebuje opieki i bliskości rodziców*, tymczasem niektóre szpitale odmawiają mu do tego prawa.

*piszę o rodzicach, ale prawo mówi o „osobach bliskich”, może to być ktoś wyznaczony przez opiekuna prawnego (babcia, przyjaciel, ojciec pozbawiony praw rodzicielskich itd.). Mało tego: oboje rodziców ma prawo do  j e d n o c z e s n e g o  czuwania przy swoim dziecku!

 

Wpis z rodzaju bardzo ważnych. Obyście nigdy nie musieli wykorzystać tej wiedzy, jednak lepiej posiąść ją zawczasu.

Kolejny raz natknęłam się w Internecie na skargi mamy, której „nie stać na przebywanie z dzieckiem w szpitalu”. Szpital żąda od niej 18 zł za każdą noc spędzoną przy dziecku… na krześle.

Czy szpital ma prawo żądać pieniędzy od rodzica?

Otóż odpowiedź jest prosta: NIE.

A czy szpital ma prawo wyprosić rodzica?

Też nie, chyba że istnieje zagrożenie epidemiologiczne.

Ustawy, rozporządzenia i wyroki, na które możemy się powołać:

  1. Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu

„1. Dzieci powinny być przyjmowane do szpitala tylko wtedy, kiedy leczenie nie może być prowadzone w domu, pod opieką Poradni lub na oddziale dziennym.
2. Powinny mieć prawo do tego, aby cały czas przebywali razem z nimi w szpitalu Rodzice lub Opiekunowie. Nie powinno być żadnych ograniczeń dla osób odwiedzających – bez względu na wiek Dziecka.
3. Rodzicom należy stwarzać warunki pobytu w szpitalu razem z Dzieckiem, należy ich zachęcać i pomagać im w pozostawaniu przy Dziecku. Pobyt Rodziców nie powinien narażać ich na dodatkowe koszty lub utratę zarobków. Aby mogli oni uczestniczyć w opiece nad Dzieckiem, powinni być na bieżąco informowani o sposobie postępowania i zachęcani do aktywnej współpracy”. – ogółem punktów jest 10. [1]

2. Kodeks Etyki Lekarskiej

Art. 19

Chory w trakcie leczenia ma prawo do korzystania z opieki rodziny lub przyjaciół a także do
kontaktów z duchownym.. Lekarz po
winien odnosić się ze zrozumieniem do osób bliskich
choremu wyrażających wobec lekarza obawy o zdrowie i życie chorego„. [2]

3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

1. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska” [3] – dotyczy to także wszystkich zabiegów, wykonywanych przy noworodku! (Szczepienia, badania przesiewowe, ważenie etc.)

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej

3. W zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych pacjent ma również prawo do:
1)     dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie„. [4]

5. Wyrok sądu z dnia 19 kwietnia 2006 roku (Sygn. akt XVII Amc 126/04)

Analizując treść art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy o ZOZ należy stwierdzić, że przepis ten nie zawiera jakichkolwiek zapisów uzasadniających wprowadzenie ograniczeń praw podmiotowych pacjentów i ich opiekunów w zakresie czasowym lub lokalowym. Mimo to w stosowanym przez powoda regulaminie Kliniki znajdowały się uregulowania ograniczające w sposób czasowy możliwość sprawowania opieki nad hospitalizowanym dzieckiem przez wszystkie uprawnione osoby przez całą dobę, dając tę możliwość jedynie matce dziecka. Zapis taki należy ocenić jako wyraźne ograniczenie prawa podmiotowego pacjentów i pozostałych osób uprawnionych do sprawowania opieki. Jednocześnie pozwany traf nie wskazał, że przyjęte w regulaminie sformułowanie całkowicie pomija sytuacje, w których matka z różnych przyczyn nie może lub nie chce tej opieki sprawować. Taka sytuacja uderza bezpośrednio w dziecko pozbawiając je całkowicie opieki w nocy„. [5, 6]

„Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o ZOZ, koszt realizacji prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nie może obciążać szpitala.

Osoba sprawująca taką opiekę nie może więc żądać od placówki medycznej wynagrodzenia za jej sprawowanie, zwrotu kosztów dojazdu, diety, noclegu itd. Z drugiej jednak strony, szpital nie może obciążać takiej osoby opłatami za jej pobyt na terenie szpitala. Również niedopuszczalna jest praktyka tych szpitali, którzy zabraniają chorym korzystania z dodatkowej opieki pielęgnacyjnej z uwagi na to, że nie są w stanie zapewnić ich osobom bliskim np. krzesła obok łóżka”. [7, 8]

 

Przypominam o wyjątku:

„5. W przypadku zagrożenia epidemicznego lub ze względu na warunki przebywania innych osób chorych w szpitalu kierownik zakładu opieki zdrowotnej lub upoważniony lekarz może ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania opieki przez osoby określone w ust. 3 pkt 1.” (Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej)

 

Łamanie praw dziecka chorego jest przejawem przemocy instytucjonalnej w placówkach służby zdrowia. W Polsce fakt ten wynika nie tylko z trudnej sytuacji w restrukturyzowanych placówkach opieki zdrowotnej czy też ze złej woli pracowników, ale głównie z nieświadomości i braku zrozumienia praw chorego dziecka„. [9] – obszerna bibliografia na końcu artykułu

 

Blog rodzicielstworadosci.com nie jest kolejnym blogiem parentingowym, zawierającym tylko miłe wszystkim informacje. Przeciwnie, opierając się na badaniach naukowych i własnym doświadczeniu, często piszę o czymś, o czym wolałbyś nie wiedzieć … To od Ciebie zależy co z tą wiedzą zrobisz!

 

Może zainteresuję Cię też:

Handelek organami czyli nielegalne mleko i komórki macierzyste

5 sposobów na łożysko czyli masz babo placek

Czego nie jeść przed testem obciążenia glukozą?

Dlaczego mówię NIE syntetycznej oksytocynie?

Jak się przygotować czyli poród domowy w pigułce cz.I

 

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmailby feather

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Co zrobić, gdy szpital żąda pieniędzy za czuwanie rodzica przy dziecku?”

  1. Przede wszystkim warto jednak zawczasu dowiedzieć się, gdzie można przebywać z dzieckiem bez problemów:) Bo jednak samo przyjęcie do szpitala może być dość stresujące, nie warto sobie dokładać nerwów:)
    Ja z dzieciakami byłam dwa razy na oddziale dziecięcym i wręcz nie było opcji żeby ich zostawiać samych, takie było podejście. Dla rodzica była wygodna rozkładana kanapka:) choć już słyszałam o szpitalach w których rodzice śpią na podłodze.
    Neonatologia to już inna kwestia, bo to był oddział Intensywnej Terapii.

  2. Brawo! Świetny artykuł.
    Niestety życie jest takie, że zbyt często spotykam się z rodzicami, którym „zabrano dziecko” i którzy nie widzieli innej możliwości jak poddać się temu, choć o żadnym zagrożeniu epidemiologicznym mowy nie było.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *