Garść informacji znalezionych na stronie Fundacji Banku Mleka Kobiecego:

Wcześniakowi na początku wystarczą 1-2 ml pokarmu (10-20 kropel). Donoszonemu noworodkowi potrzeba około 3 ml – to mniej, niż łyżeczka do herbaty! Kontakt z dzieckiem i jak najczęstsze przystawianie do piersi lub odciąganie sprawią, że pokarmu nie zabraknie.

***
Jeśli tego zapragniesz – mleko pojawi się w Twoich piersiach!
***
Zdecydowana większość matek może z powodzeniem karmić swoje dzieci piersią/ własnym mlekiem
począwszy od pierwszych chwil po ich urodzeniu. Wyłączne karmienie piersią do ukończenia szóstego miesiąca życia dziecka przynosi wyjątkowe korzyści zdrowotne zarówno jemu, jak też matce.

Przy obecnym stanie wiedzy istnieje niewiele przeciwwskazań do karmienia dziecka mlekiem jego matki lub wskazań do suplementacji innym pokarmem. Większość przeciwwskazań ma charakter czasowy i po ich ustąpieniu możliwy jest powrót do karmienia naturalnego, o ile laktacja u matki została właściwie podtrzymana.

Powodzenie tego procesu w dużej mierze zależy od opiekującego się matką i dzieckiem personelu medycznego, świadomego niezwykle ważnego znaczenia karmienia naturalnego oraz udzielającego matce
dobrego wsparcia i fachowej pomocy laktacyjnej w tym trudnym okresie. (…)
 
Decyzję o czasowym lub stałym odstawieniu dziecka od piersi trzeba każdorazowo bardzo wnikliwie
rozważyć, biorąc pod uwagę zarówno ryzyko wynikające z zaistniałego przeciwwskazania do karmienia
naturalnego, jak też niekorzyści, jakie może nieść ze sobą stałe lub czasowe zaprzestanie żywienia dziecka mlekiem matki, w tym trudność w utrzymaniu laktacji w okresie przerwy, jeśli możliwy jest powrót do karmienia, a także ryzyko związane z wprowadzeniem zastępczego pokarmu. (…)

Jeśli nie ma przeciwwskazań do naturalnego karmienia dziecka, a jest dostępne mleko z banku pokarmu kobiecego, powinno być ono zalecane w pierwszej kolejności, w szczególności dla wcześniaka i chorego noworodka. 

Nie ma uzasadnienia dla doustnego podawania wody, roztworu glukozy, herbaty itp. dziecku
karmionemu piersią/mlekiem matki .
(źródło*)

* jeszcze w zeszłym roku plik działał, dziś jest jakiś problem

(przekierowanie stąd)

I teraz o tym, kiedy karmić piersią, rzeczywiście nie można (tylko wymienię, całość można sobie przeczytać w w/w źródle):
STAŁE PRZECIWWSKAZANIA ZE STRONY DZIECKA
* galaktozemia (1:60 000 urodzeń)
STAŁE PRZECIWWSKAZANIA ZE STRONY MATKI
* zakażenie HIV (można karmić pasteryzowanym mlekiem matki)
* zakażenie HTLV-1 lub HTLV-2
WSKAZANIA DO CZĘŚCIOWEGO UZUPEŁNIANIA MLEKA MATKI INNYM PREPARATEM (ze strony dziecka):
* inne, niż klasyczna, postacie galaktozemii
* wrodzona nietolerancja laktozy z laktozurią –  (choroba rodzinna UWAGA! sama nietolerancja laktozy nie jest przeciwwskazaniem do wyłącznego karmienia piersią – więcej tu)
* choroba syropu klonowego (1:200 000 urodzeń, w Polsce 1-2 dzieci rocznie)
* fenyloketonuria (1:15 000 urodzeń)
* inne wrodzone choroby metaboliczne z nieprawidłową przemianą aminokwasów
Są jeszcze noworodki/niemowlęta, dla których mleko z piersi pozostaje najlepszym sposobem
żywienia, lecz okresowo, np. w określonych sytuacjach zdrowotnych lub przy niedoborze mleka własnej matki, może potrzebować dokarmiania jego substytutem: Chodzi o dzieci z masą urodzeniową poniżej 1,5 kg; przed 32 tygodniem ciąży; z grupy ryzyka hipoglikemii z powodu upośledzonej adaptacji metabolicznej
lub wzrostu zapotrzebowania na glukozę; kliniczne i laboratoryjne wykładniki odwodnienia, mimo prawidłowego karmienia piersią/pokarmem matki; żółtaczka pokarmu kobiecego z wysoką hiperbilirubinemią (>20-25mg/dL).
Wskazania, które mogą uzasadniać okresowe zaprzestanie karmienia piersią i mlekiem matki:
* ciężki stan kliniczny matki, uniemożliwiający ściąganie pokarmu
* inwazyjna postać zakażenia (bakteriemia, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie kości, septyczne zapalenie stawów – możliwy powrót do karmienia, zwykle 24-96 godzin od rozpoczęcia leczenie przyczynowego, przy poprawie stanu klinicznego matki
* ostra postać gorączki krwotocznej (Ebola) – możliwość powrotu do karmienia po wyleczeniu choroby
* narkomania/alkoholizm – możliwy powrót do karmienia w okresie abstynencji
* stosowanie u matki leków/substancji z grupy L-5 (wg Hale)
Wskazania ze strony matki, przy których karmienie piersią i/lub mlekiem matki może być kontynuowane, chociaż problemy zdrowotne należy wziąć pod uwagę:
* nieleczona gruźlica u matki – można karmić odciąganym pokarmem, powrót do karmienia piersią po 14 dniach od rozpoczęcia leczenia przyczynowego
* zmiany chorobowe na brodawce piersiowej/piersi w przebiegu opryszczki typu 1 (HSV-1), gruźlicy, liszajca zakaźnego – do czasu wygojenia się wykwitów, można karmić ze zdrowej piersi
* ropień piersi/zapalenie piersi – można kontynuować karmienie przy jednoczesnym leczenie matki
* wzw typu A – można karmić, wskazanie podanie dziecku immunoglobuliny (SIG) i/lub szczepionki p/WZW A
*wzw typu B – można karmić, ale dziecku nalezy podać immunoglobulinę (HBIG do 12 godzin od urodzenia) oraz zaszczepić p/WZW B (do 24 godzin od urodzenia)
* wzw C – można karmić, chyba że matka ma wiremię to do czasu wyleczenia
* ospa wietrzna – można karmić odciąganym mlekiem, wskazane podanie dziecku immunoglobuliny (VZIG)
* cytomegalia – w przypadku bardzo niedojrzałych wcześniaków (<1500g lub <32 tyg. wieku płodowego)
rozważyć czasowe karmienie mrożonym i/lub pasteryzowanym mlekiem matki
* rzeżączka/kiła – można karmić po 24 godzinach od rozpoczęcia leczenia
* nadmierne stosowanie u kobiet karmiących preparatów zawierających jodynę
* używki (szeroko opisane w źródle)
* opóźniona laktogeneza II ( powyżej 3-5 doby), np. w zespole Sheehan’a, niecałkowitym wydobyciu łożyska, pierwotnej niewydolności przysadki – wskazana stymulacja laktacji, może być potrzeba dokarmiania dziecka
* uprzednie zabiegi chirurgiczne ograniczające produkcję lub wypływ pokarmu z piersi (np. częściowa redukcja piersi, mastektomia, rozległe oparzenia w okolicy piersi) – może być potrzeba dokarmiania dziecka, w wyjątkowych sytuacjach karmienie piersią może nie być możliwe.
Mam nadzieję, że młode, zdrowe mamy w ciąży, zrozumieją jak małe jest prawdopodobieństwo, że nie będą mogły karmić, a brak mleka jako taki nie istnieje – chyba, że po poważnej operacji.
Promocja karmienia piersią jest wymagana szczególnie tam, gdzie karmienie to napotyka przeszkody i bariery. Jedną z poważniejszych przyczyn braku możliwości karmienia swojego dziecka jest poród przedwczesny. Noworodki urodzone przed 37 tygodniem ciąży, dla których pokarm mamy ma szczególne znaczenie terapeutyczne, paradoksalnie są w grupie ryzyka dzieci karmionych sztucznie.
Bo to, że praktycznie każda mama ma pokarm nie oznacza, że zawsze jest łatwo i dlatego trzeba po:
1. wierzyć w siebie i w to, że się uda;
2. mieć wsparcie;
3. nie słuchać personelu, który naciska na pierś (sic!) i mówi „pokarmu nie ma”
4…  (coś jeszcze?)
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmailby feather